________________________________________________________________________


Κατά Την Επίσκεψη Σας Για Εξέταση:

 • Εάν έρχεστε για πρώτη φορά για εξέταση, θα πρέπει να γνωρίζετε
  ότι είναι απαραίτητο να φέρετε μαζί σας το βιβλιάριο ασθενείας και τον
  αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης.
 • Στην πλειονότητα των νευρολογικών παθήσεων, μεγάλη σημασία στην
  εκτίμηση της πάθησης τους ασθενούς, έχουν οι προσλαμβανόμενες
  πληροφορίες από τον φροντιστή του ασθενούς, η παρουσία του οποίου κρίνεται  απαραίτητη στο ιατρείο.
 • Επιπλέον χρήσιμη θα είναι η προσκόμιση περαιτέρω εξετάσεων, όπως, ιατρικό ιστορικό (ενημερωτικά σημειώματα από προηγούμενες
  νοσηλείες), εργαστηριακός έλεγχος που έχει διενεργηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο, απεικονιστικός έλεγχος (αξονική, μαγνητική τομογραφία, τρίπλεξ αγγείων, ηλεκτρομυογραφήματα,  ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα)μαζί με την γνωμάτευση και το CD αποθήκευσης της εξέτασης.
 • Εφόσον ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για νευρολογικές ή
  μη παθήσεις, επιθυμητό είναι να προσκομίσει λίστα των φαρμάκων ή τα
  κουτιά των σκευασμάτων, με σκοπό την σωστή καταγραφή αυτών.
 • Η διάρκεια της πρώτης επίσκεψης κυμαίνεται από 40' έως 60' και
  περιλαμβάνει, την λήψη ιατρικού ιστορικού, έλεγχο ιατρικών εξετάσεων,
  την αντικειμενική νευρολογική εξέταση(έλεγχος της ακεραιότητας του
  νευρικού συστήματος) και πιθανά τη διενέργεια  επιπλέον νευροψυχολογικού ελέγχου, εάν είναι αναγκαίο.

________________________________

.......Περισσότερες Πληροφορίες.......

 


Τελευταία ενημέρωση:28/01/2020

      Επικοινωνία


        (+30) 6945.630.660

                        - - -

                     M a i l :

    info@dimitrakopoulos.eu

 


Επιλογή Γλώσσας Σελίδας

 


Μέσα Κοινωνικής ΔικτύωσηςΓια Upload κάντε κλικ πάνω στο εικονίδο